Ronald Hoebers

Profile picture for user Ronald Hoebers

Ronald Hoebers ( °1961) is kabinetschef van gouverneur van Limburg. Al sinds 2005 ijvert hij - toen nog samen met wijlen gouverneur Steve Stevaert - voor de uitbouw van Limburg tot een krachtige en moderne regio. Na zijn master criminologie ( KUL - 1985) was hij achtereenvolgens actief op het kabinet van toenmalig gedeputeerde en later burgemeester van de Stad Hasselt Steve Stevaert. Daarna werkte hij als adjunct kabinetschef op het kabinet van de Vlaams minister Vice – president. Van 2010 tot 2014 vertegenwoordigde hij de Vlaamse regering bij LRM. Vandaag zet hij samen met gouverneur Herman Reynders de bakens uit richting Stad Limburg : voor een versterkte samenwerking en duurzame ‘verstedelijking’ van onze regio.

Verhalen van deze auteur

Stad Limburg

Stad Limburg