100.000 bomen voor Limburg?

bomen in de sneeuw

Een tijd geleden brak India het wereldrecord bomen planten. Meer dan anderhalf miljoen vrijwilligers plantten toen op 12 uur tijd zo’n 66 miljoen bomen. Cijfers die bijna niet te vatten zijn! 

Met het klimaat en de doelstellingen op dat vlak in het achterhoofd is het duidelijk dat we allemaal inspanningen moeten blijven leveren om CO2 in onze atmosfeer terug te dringen. Ook in Limburg kunnen extra bomen zorgen voor het terugdringen van het broeikasgas. Op een andere schaal dan in India natuurlijk. Maar 100.000 extra bomen planten in Limburg, dat moet toch kunnen?