Burgemeestersparlement: stap naar 'Stad Limburg'?

artikel

De burgemeesters van de 42 Limburgse steden en gemeenten hebben afgesproken om enkele keren per jaar samen te komen om een aantal bovenlokale kwesties te bespreken. In eerste instantie gaat het om het afval- , energie- en klimaatbeleid van de intercommunales Limburg.net, Fluvius Limburg en Nuhma. In bijgevoegd artikel uit Het Belang van Limburg (6 maart, p. 4) staan meer details over het hoe en het waarom van dit nieuwe overlegorgaan.