Over Ons

Platform

Dit digitaal platform Stad Limburg heeft voornamelijk de bedoeling om de dialoog op gang te brengen over hoe de Limburgers morgen willen wonen, werken, leven, ... in Limburg. Het is een platform waar iedereen (burgers, overheden, bedrijven en organisaties) een plaats krijgt om het gesprek aan te gaan over hoe we onze regio slimmer, warmer, groener, duurzamer en leefbaarder kunnen maken om zo onze welvaart te kunnen behouden.

Wat

Wij richten ons met dit platform in de eerste plaats tot iedereen die zich door de idee Stad Limburg voelt aangetrokken.

Samen met u willen wij bouwen aan deze stad van de toekomst.

Willen wij mensen en ideeën verbinden, ze stimuleren tot samenwerken en tot het gezamenlijk aanreiken van bouwstenen voor stedelijkheid en duurzame groei.

Door de dialoog aan te gaan met elkeen die zich wil engageren voor onze regio hopen we dé  antwoorden te vinden op de vragen van vandaag en morgen.

Hopen we de troeven, kansen en opportuniteiten die verscholen liggen in de Limburgse dynamiek zichtbaar te maken en waar mogelijk verder te ontwikkelen.

Hopen we tenslotte mensen te inspireren en een draagvlak te creëren waarop de “Stad Limburg Community” kan worden uitgebouwd.

Waarom

Met dit platform willen wij ruimte geven aan ideeën, projecten en plannen die mee gestalte geven aan Stad Limburg. Dit platform wil mensen, organisaties en instellingen een kanaal geven om deel te nemen aan het debat over het leven in Stad Limburg. Eerst virtueel en straks mogelijk ook in “real life”.

Stad Limburg is een uitnodiging aan u allemaal om méér betrokken te zijn met de toekomst van onze regio en de evoluties en ontwikkelingen rondom ons niet zomaar te ondergaan. Het is een appèl om vanuit een collectief bewustzijn en van onderuit, de regio verder krachtig uit te bouwen steunend op onze gezamenlijke Limburgse identiteit.

U moet hiervoor zelfs helemaal niets uitzonderlijk doen, alleen actief bijdragen en de kennis, informatie en ideeën over wat het kan zijn te leven in Stad Limburg via dit platform met elkaar te delen. Dit kan simpelweg: door nieuwe initiatieven voor te stellen, door projecten in andere steden in beeld te brengen, door activiteiten of projecten in de Stad Limburg in de kijker te zetten of door ontmoetingen tussen diverse actoren te organiseren en zo het debat rond Stad Limburg “levend” te maken.

Wij

Wij , dat zijn tot nu toe een kleine groep van “voorlopers”:

Herman Reynders, Ronald Hoebers, Michel Carlier,  Caroline Lambrechts, Hanna Simons die louter ten persoonlijke titel en geruggensteund door een groep volgers van het eerste uur zoals onder meer Willy Miermans, Peter Bongaerts en enkele anderen dit platform vorm proberen geven .

Niet vertrokken van een vage aantekening op een bierviltje noch naïef gelovend dat dit concept de wereld zal veranderen, maar wel overtuigd dat wij hiermee tonen hoe wij Limburg vanuit haar sterktes verder en beter kunnen positioneren.

De stad draagt de toekomst in zich en wij willen die wissel op de toekomst niet missen.

Het platform Stad Limburg brengt straks alles wat er in Stad Limburg is of staat te gebeuren met elkaar in verbinding. In één samenhangend verband dat de sleutel wordt van groei, vernieuwing en duurzame ontwikkeling en tegelijk de garantie vormt om personen, organisaties, instellingen en bedrijven duurzaam te binden aan de regio.

Wij hopen samen met u een inspirerend en overkoepelend verhaal te schrijven dat straks sterk genoeg staat om de stakeholders van vandaag tot onze “shareholders” van morgen te maken.