#StadLimburg

Platform

Dit digitaal platform #StadLimburg heeft voornamelijk de bedoeling om de dialoog op gang te brengen over hoe de Limburgers morgen willen wonen, werken, leven, ... in Limburg. Het is een platform waar iedereen (burgers, overheden, bedrijven en organisaties) een plaats krijgt om het gesprek aan te gaan over hoe we onze regio slimmer, warmer, groener, duurzamer en leefbaarder kunnen maken om zo onze welvaart te kunnen behouden.

De stad draagt de toekomst in zich en wij willen die wissel op de toekomst niet missen.

Het platform #StadLimburg brengt straks alles wat er in #StadLimburg is of staat te gebeuren met elkaar in verbinding. In één samenhangend verband dat de sleutel wordt van groei, vernieuwing en duurzame ontwikkeling en tegelijk de garantie vormt om personen, organisaties, instellingen en bedrijven duurzaam te binden aan de regio.

Wij hopen samen met u een inspirerend en overkoepelend verhaal te schrijven dat straks sterk genoeg staat om de stakeholders van vandaag tot onze “shareholders” van morgen te maken. Samen bouwen aan een Limburgse community.