Burgemeesters herbevestigen klimaatambities 2030

ondertekend bord convenant 2018

Op dinsdag 19 maart zijn de Limburgse burgemeesters samengekomen op het Provinciehuis voor een conferentie rond lokaal klimaatbeleid. Niet alleen de dringende noodzaak om hier rond te werken kwam aan bod. Ook werden hen verschillende tools aangereikt om het beleid rond klimaat in hun stad of gemeente in de praktijk te brengen via klimaatactieplannen. Meteen (her)bevestigden de burgemeesters, waarvan er een aantal nog maar pas in functie zijn, ook het engagement dat zij of hun voorgangers aangingen in 2018.

Vorig jaar verbonden 42 van de toen nog 44 Limburgse besturen zich er immers toe om de doelstellingen uit de Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat 2030 te halen. Concreet stellen zij zich voorop om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% te doen dalen tegen 2030 en uit te groeien tot een veerkrachtige plaats waar burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.

Opdat onze steden en gemeenten hun engagementen uit de Burgemeestersconvenant 2030 waar kunnen maken, is de provinciale ondersteuning van cruciaal belang. Meer nog: de provincie werd zelfs aangeduid als territoriaal coördinator waarbij ze deze specifieke opdracht kreeg toegewezen. Zo helpt het provinciebestuur de gemeenten met onder andere de map ‘Ons Klimaatbeleid’ en hebben zij allemaal toegang tot de FutureProofedCities-app.

De provincie werkt zelf ook met heel wat partners samen om de Limburgse steden en gemeenten de nodige ondersteuning te bieden bij het uitrollen van hun klimaatbeleid. Zo werkt ze samen met en ondersteunen we Dubolimburg en Stebo o.a. bij het project ‘Limburg renoveert’. Via dit project ondersteunen deze organisaties particulieren en gemeentebesturen bij allerhande renovatieprojecten. Daarnaast is er een samenwerking met andere partners, o.m. met Fluvius, het Limburgse Energiehuis Duwolim, NUHMA en Bond Beter Leefmilieu. Dergelijke samenwerking is cruciaal willen we de gemeentelijke klimaatambities omzetten in concrete resultaten.

Die resultaten zijn enorm belangrijk voor onze steden en gemeenten, en dus bij uitbreiding ook voor de provincie in haar geheel. Want door in te zetten op klimadaptatie en -mitigatie kunnen we in Limburg ook onze economische groeikansen verbeteren, werkgelegenheid en welvaart creëren. Want inzetten op het klimaat is niet enkel een keuze voor een gezondere leefomgeving. Het is ook een keuze voor een performantere economie en voor een welvarende provincie.

https://www.burgemeestersconvenant.eu

De foto hierboven toont het bord uit 2018 met daarop de handtekeningen van 41 Limburgse burgemeesters. Herstappe tekende naderhand bij.