Hoe verhoudt ‘Hasselt - Genk’ zich tot de Stad Limburg?

fusie Hasselt en Genk

Elke dag opnieuw krijgen wij vragen omtrent het model Stad Limburg. Over wat wij precies willen bereiken? Waar het ons eigenlijk allemaal om te doen is?

Wel , ook al bevinden wij ons nog steeds in een conceptfase en zijn we nog zoekende , één ding is alvast zeker : het gaat niet over de fusie van de 44 gemeenten. Maar des te meer gaat het over schaal en kritische massa. Over hoeveel inwoners een regio nodig heeft om economisch, sociaal en cultureel van enige betekenis te kunnen zijn. Het gaat dus met andere woorden over maatschappelijke relevantie, over impact en invloed.

Als je de cijfers van de belangrijkste Belgische stadsgewesten erbij neemt dan kan je meteen vaststellen wat wij bedoelen: Stadsgewest Brussel heeft circa 1.8 miljoen inwoners; het stadsgewest Antwerpen 1miljoen en Gent: bijna 500.000 inwoners. Om het in een perspectief te zetten, de euregio Maas - Rijn telt 3,9 miljoen inwoners. In Limburg heeft Hasselt vandaag 77.000 inwoners. Genk telt er 66.000. Samen goed voor 143.000 inwoners. Voeg daar Diepenbeek en Zonhoven aan toe ( circa 40.000) dan komen we aan een stadsgewest van minder dan 190.000 inwoners. Zelfs met Houthalen -Helchteren, Zutendaal, As en Opglabbeek blijft het stadsgewest nog onder de 250.000 inwoners. Te klein dus in vergelijking met de andere stadsgewesten in België en de ons omringende landen. Maar bovenal ontbreekt hiervoor elk draagvlak want de rest van Limburg zit helemaal niet te wachten op het ontstaan van een stadsgewest Hasselt- Genk.

Stad Limburg ( stadsgewest Limburg) daarentegen telt 867.000 inwoners. En men kan dit zelfs nog ruimer bekijken. Sint -Truiden als hoofdstad van provinciegrensoverschrijdend Haspengouw, Tongeren dat zich gedeeltelijk oriënteert op Luik, Noord-Limburg dat zich enerzijds richt op de Kempische as met de gemeenten Balen, Mol en verderop noordwaarts verbinding zoekt met het gebied rond Eindhoven. Het Maasland tenslotte dat historisch goede contacten heeft met Nederlands - Limburg en waarbij de Maas een natuurlijk verbindend element vormt. Zo wordt meteen duidelijk dat Stad Limburg een effectief invloedgebied heeft van meer dan 1 miljoen inwoners en uitstekend gelegen is tussen de Vlaamse Ruit, de euregio Maas – Rijn, het Duitse Ruhrgebied en de kennisregio Eindhoven/Noord Brabant.

Met deze schaal kan Stad Limburg wel degelijk invloed uitoefenen op Brusselse beslissingsprocessen zowel Vlaams, federaal als Europees. Het enige wat dan nog nodig is, is samenwerking: het delen van een gemeenschappelijke visie, het ruimer denken dan alleen maar de eigen gemeente of het kleine particuliere belang. Dat vraagt enerzijds om het besef dat “wat goed is voor één van onze gemeenten, goed kan zijn voor het geheel” en anderzijds om de bereidheid tot de opmaak van een bovenlokale agenda en tot het maken van strategische keuzes.

Hasselt en Genk, als twee grote en dynamische steden, spelen uiteraard een belangrijke rol in die Stad Limburg ook omwille van de echte stedelijke beleving die je er vindt. Maar hun mogelijkheden, hun groeipotentieel en hun impact op de verschillende politieke niveaus zijn eerder beperkt waarbij het vandaag al in tal van dossiers duidelijk is dat zij “Limburg” nodig hebben. Zij die stellen dat Hasselt en Genk samen de Limburgse uitdagingen kunnen oplossen, vergissen zich en spelen (ongewild of bewust) in de kaart van al diegenen die Limburg willen reduceren tot het kleine stadsgewest of knooppunt Hasselt – Genk.

Laat echter geen misverstand ontstaan: een betere samenwerking tussen Hasselt en Genk valt sowieso toe te juichen al was het maar omdat dan de zinloze concurrentie tussen beiden zou wegvallen. Maar deze samenwerking heeft alleen maar betekenis en biedt alleen maar voordelen, als dat in een Limburgse context gebeurd. Limburg is immers veel meer dan Hasselt – Genk of Genk – Hasselt.

Stad Limburg.