Worden steden in de toekomst papierloos?

papiersnippers

"Less paper or paperless?" Al vele jaren worden inspanningen geleverd om het papiergebruik terug te dringen. De stad Dubai wil hierin verregaande stappen zetten en heeft plannen om op termijn het papiergebruik zelfs volledig terug te dringen! Daarvoor rekenen ze onder andere op toepassingen van de blockchain-technologie. Vandaag zijn ze al meer dan halfweg, blijkt uit dit artikel